1.0
Aanbod:
Prijs/kwaliteit:
Service:
Wat vind je van deze ervaring?
0

Hoe DAS iemand de geestelijke vernieling indraait

Gepubliceerd op 22 oktober 2019 door Silver Girl.

Sinds 01.08.2002 Rechtsbijstandsverzekering DAS op basis van maandelijkse premiebetaling via tussenpersoon OHRA afgesloten. Gelukkig geweest dat ik tot aan eind juli 2019 geen beroep heb moeten doen op deze verzekering.
Eind juli 2019 is er iets gebeurd dat - op zich - NERGENS op schrift is gesteld. Geen schriftelijke aankondiging gehad van de opdrachtgever in deze zaak: mijn particuliere verhuurder. Een beroep gedaan op DAS: eerst VEERTIEN DAGEN IN DE WACHT. REDEN VAKANTIETIJD. Half augustus eindelijk eerste signaal van een vertegenwoordiger van DAS aan wie ik de gehele zaak schriftelijk reeds had voorgelegd. Deze vertegenwoordiger snapte het niet: mij werd gevraagd de zaak kort en bondig schriftelijk samen te vatten. Ik heb dit echter geweigerd en op dezelfde dag - na lang aandringen van mijn kant - een kort telefonisch onderhoud gehad met deze man van DAS. Eerst dwong deze man mij min of meer ZELF contact te zoeken met de verhuurder. DIT heb ik om mij moverende redenen geweigerd om dit te doen. Het behoort mijns inziens tot de zaak van deze vertegenwoordiger van DAS om dit voor mij te doen. Hij zegde mij mondeling toe dat deze zaak in juridisch opzicht NIETIG WAS; echter dit werd NIET op schrift gezet. DAN kun je in een verdere procedure met zo`n uitspraak helemaal niets. Na het weekend bevestiging gesprek ontvangen met - onder meer - de volgende mededeling:"Helaas kan ik voor U niets meer betekenen".
Ik ben toen zelf met deze zaak aan de slag gegaan. Deze zaak had ik tevens uitstaan bij de Woonbond. Ik heb die week contact gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens die mij de wetsartikelen kon aanreiken waarom deze zaak - in juridisch opzicht - NIETIG was. Ik ging op vakantie met de vermelding wanneer ik weer te bereiken zou zijn. Wat schetst mijn verbazing en daarna mijn woede toen ik op mijn vakantieadres het volgende bericht ontving van deze man en de Klantenservice van DAS Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij:"Uw oordeel over hoe ik heb gehandeld in deze zaak is voor mij van groot belang". Ik heb hieraan geen gevolg gegeven. De zaak was halverwege september rond toen ik de Woonbond had geraadpleegd. De Woonbond gaf hetzelfde antwoord als ik al had ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens en dit ook had medegedeeld in een mail aan alle direct betrokkenen in deze zaak inclusief DAS Klantenservice en door DAS aan mij toegewezen vertegenwoordiger.
Ik besloot een klachtenprocedure te beginnen n.a.v. het antwoord van de Woonbond. Ik werd gebeld toen ik deze klacht aan het typen was. Ik zag het telefoonnummer: een nummer beginnend met 020. Ik besloot niet op te nemen. Later bleek mijn vermoeden waarheid te zijn: het was de behandelaar van mijn zaak bij DAS die mij telefonisch had geprobeerd te benaderen. Juridische zaken handel ik NOOIT telefonisch af want dit is niet rechtsgeldig. Ik kreeg van deze behandelaar EEN UUR LATER een EMAIL waarin hij vermeldde dat hij mij had gebeld maar dat ik niet had opgenomen. TOEN kon ik ineens wel het antwoord krijgen dat ik al heel lang had moeten krijgen: deze zaak is NIETIG.
Pas afgelopen vrijdag ontving ik de uitkomst van mijn klacht waarin ik had aangegeven dat DAS in strijd met de eigen opgestelde termijnen had gehandeld. Hierover werd gezwegen: ik kreeg enkel een uitkomst van de 'evaluatie' die had plaatsgevonden met de DAS-behandelaar. Wat deze uitkomst is, is aan de ene kant om je kapot te lachen; aan de andere kant beneden alle niveau. Ik heb de klachtenprocedure die DAS hanteert gedownload. Op 21.10.2019 heb ik vervolgens het telefoonnummer gebeld voor de vervolgprocedure. Weliswaar had ik - in eerste instantie - voor een deel een bij nader inzien een verkeerde reactie gemaild die ik weer heb ingetrokken. Ik werd hiermee tijdens het telefoongesprek om de oren geslagen. Inmiddels is deze nieuwe klacht waarin ik naar de procedurele gang van zaken verwees, gestuurd naar de afdeling van DAS Servicemanagement. Ik sta zes dagen 'in de wacht' of mijn klacht door deze DAS afdeling zal worden toegekend of zal worden afgewezen.
Het ergste vind ik dit. Ik heb vanaf 01.08.2002 tot en met 30.09.2019 premie betaald; ook toen ik TIEN jaar lang een uitkering heb ontvangen van het laagste niveau. Omgerekend heb ik meer dan E 3,500,- aan DAS aan verzekeringspremie betaald en voor wat. Ja dit dus. Ik heb deze DAS Rechtsbijstandsverzekering opgezegd. Ik wacht de verdere afhandeling af maar alle vertrouwen is weg evenals al mijn centen. Das Rechtsbijstandsverzekering. Ik kan alleen maar zeggen: mensen sluit hier NOOIT een verzekering af.

Want DAS vraagt het MAXIMALE aan premie voor een MINIMALE TEGENPRESTATIE VOOR ALS U DAS NODIG HEBT. Je kunt het zelf uitzoeken want DAS doet echt helemaal niets.

Pluspunten
  • Niet van toepassing
  • Niet van toepassing
  • Niet van toepassing
Aan te bevelen

Nee, U bteaalt maximale premie voor een minimale tegenprestatie